Обяви - 555.bg
Търсене
Изберете област: 
 лв    €
Цяла България
Курс „Електротехник” дистанционно обучение Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 522010 електротехник, специалност 5220109 електрически инсталации. Започване веднага без изчакване на група Курсовете са индивидуални / самостоятелни / дистанционни. Курсовете се провеждат в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности на центъра. Курсовете са лицензирани от мон с международно признат статут. Безплатно се издава europass приложение към всеки издаден документ за правоспособност. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална работна среда. Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на мон с международна валидност, заедно с безплатно europass приложение на български и чужд език по избор, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация – https://europass .cedefop.europa. eu/bg/documents/ european-skills- passport/certifi cate-supplement След завършване на курса можете да работите като: Техник, електрически системи, Техник, електрически централи и мрежи, Техник, електрически системи, Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен, Чертожник, електричество, Електротехник, Техник по поддръжка на електрически инсталации, Техник по инсталиране на алармени системи Център за професионално обучение е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307 Работа, Курсове, Бизнес > Курсове, обучение > Професионално обучение
София 400 лв
Професионална квалификация в хотел и ресторант 1. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на хотелиерството. 650,00 лева Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професия Хотелиер могат да заемтат длъжности за реализиране на изпълнителски кадри в страната и в страните от ес: Управител на хотел, Управител на къмпинг, Управител на къща за гости, Управител на мотел, Управител на пансион, Ръководител на отдел в хотел. 2. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811020 Администратор в хотелиерството, специалност 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството. 650,00 лева След завършване на курса можете да работите като: Служител, рецепцията в хотел, Администратор, хотел, Информатор, приемна, Рецепционист 3. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811030 Камериер, специалност 8110301 Хотелиерство. 350,00 лева След завършване на курса можете да работите като: Главен камериер / камериерка в хотел / яхта, пасажерски кораб/, Камериер/камерие рка, Домакин, Домакин (пазач), къмпинг, Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др., Домашна помощница, Иконом, Прислужник, поддържане на къща 4. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811060 Ресторантьор, 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения. 650,00 лева Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Ресторантьор“, могат да заемат длъжностите Гостилничар; Съдържател, ресторант; Управител, заведение за обществено хранене; Управител, ресторант; Управител, ресторант на самообслужване; Управител, сладкарница/кафе не; Управител, снекбар; Главен готвач; Салонен управител; Отговорник, търговска зала, както и други длъжности, включени при актуализирането на нкпд. 5. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”. 350,00 лева Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Готвач“ могат да заемат длъжности, които съответстват на професията 5123 „Готвачи“ от Националната класификация на професиите - главен готвач, помощник-готвач. 6. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Сервитьор-барма н” (на барове, дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби), специалност “Обслужване на заведения в общественото хранене”. 350,00 лева Придобилите втора степен на професионална квалификация по професия Сервитьор-барман могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите: Барман, Главен сервитьор, Обслужващ бюфет/лавка, Салонен управител, Сервитьор и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите. Съществуват реални възможности за реализация на кадри както в България, така и в страните от ес. Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионално обучение по образец на мон с международна валидност, заедно с безплатно europass приложение на български и чужд език по избор, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация – ttp://europass.c edefop.europa.eu /bg/documents/eu ropean-skills-pa ssport/certifica te-supplement Започване веднага без изчакване на група Курсовете са индивидуални / самостоятелни / дистанционни. Курсовете се провеждат в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности на центъра. Курсовете са лицензирани от мон с международно признат статут. Безплатно се издава europass приложение към всеки издаден документ за правоспособност. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална работна среда. Център за професионално обучение е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307 Работа, Курсове, Бизнес > Курсове, обучение > Професионално обучение
София -
Курсове по професия монтажник на вик мрежи Курсове за придобиване на професионална квалификация по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи: Специалности „Външни вик мрежи“ и „Вътрешни вик мрежи“. Започване веднага без изчакване на група Курсовете са индивидуални / самостоятелни / дистанционни. Курсовете се провеждат в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности на центъра. Курсовете са лицензирани от мон с международно признат статут. Безплатно се издава europass приложение към всеки издаден документ за правоспособност. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална работна среда. Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на мон с международна валидност, заедно с безплатен europass сертификат на български и чужд език по избор, в който се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация – ttp://europass.c edefop.europa.eu /bg/documents/eu ropean-skills-pa ssport/certifica te-supplement Център за професионално обучение е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307. Предлагаме безплатна регистрация на курсистите в Агенции за подбор на персонал. Работа, Курсове, Бизнес > Курсове, обучение > Професионално обучение
София 350 лв
Курсове по професия строител-монтажн ик Курс за придобиване на професионална квалификация по професия „строител-монтаж ник“ специалности: - Стоманобетонни конструкции, - Метални конструкции, - Сухо строителство, - Дограма и стъклопоставяне, - Изолации в строителството, Започване веднага без изчакване на група Курсовете са индивидуални / самостоятелни / дистанционни. Курсовете се провеждат в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности на центъра. Курсовете са лицензирани от мон с международно признат статут. Безплатно се издава europass приложение към всеки издаден документ за правоспособност. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална работна среда – строителна фирма. Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на мон с международна валидност, заедно с безплатно europass приложение на български и чужд език по избор, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация – https://europass .cedefop.europa. eu/bg/documents/ european-skills- passport/certifi cate-supplement Център за професионално обучение е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307 Работа, Курсове, Бизнес > Курсове, обучение > Професионално обучение
София 350 лв
Курсове по професия „Строител“ Професионална квалификация по професия „строител“, Специалности: - Кофражи, - Армировка и бетон, - Зидария, - Мазилки и шпакловки, - Вътрешни облицовки и настилки, - Външни облицовки и настилки, - Бояджийски работи, - Строително тенекеджийство, - Покриви Започване веднага без изчакване на група Курсовете са индивидуални / самостоятелни / дистанционни. Курсовете се провеждат в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности на центъра. Курсовете са лицензирани от мон с международно признат статут. Безплатно се издава europass приложение към всеки издаден документ за правоспособност. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална работна среда – строителна фирма. Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на мон с международна валидност, заедно с безплатно europass приложение на български и чужд език по избор, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация – https://europass .cedefop.europa. eu/bg/documents/ european-skills- passport/certifi cate-supplement Център за професионално обучение е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307 Работа, Курсове, Бизнес > Курсове, обучение > Професионално обучение
София 350 лв
Курс „Строителен техник- Транспортно строителство“ Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582010 Строителен техник, специалност 5820104 Транспортно строителство. Входящо ниво - средно образование. Започване веднага без изчакване на група При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Сертификат: Завършеното обучение се удостоверява с държавно свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54 на министерство на образованието и науката, заедно с безплатно europass приложение на български и чужд език по избор, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «технически ръководител». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. След завършване на курса можете да работите като: Техник, ръководител на група по поддържане на железния път, Техник, строителство на метрополитен, Техник, транспортно строителство, Техник, инвеститорски контрол, Чертожник, гражданско строителство, Чертожник, промишлено строителство, Технически ръководител. Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. Център за професионално обучение е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307 Работа, Курсове, Бизнес > Курсове, обучение > Професионално обучение
София 650 лв
Курс „Строителен техник” Дистанционно обучение Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582010 Строителен техник, специалност 5820101 Строителство и архитектура. Започване веднага без изчакване на група При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна, ако имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Сертификат: При успешно завършване на курса получавате iii-та степен на професионална квалификация. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното обучение се удостоверява с държавно свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54 на министерство на образованието и науката, заедно с безплатно europass приложение на български, английски и немски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «технически ръководител». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Център за професионално обучение е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307 Работа, Курсове, Бизнес > Курсове, обучение > Професионално обучение
София 650 лв
Транспортни услуги 25лв за София 0889477121 хамали 30 лв Превози с бус. Бързо и коректно, без почивен ден обслужваме всички клиенти. За района на София 35-45лв. Извънградско 0.40 ст. – 0.55 лв. км.. Бързо и коректно, без почивен ден обслужваме всички клиенти. Помощ от шофьора за окрепване на товара. Най-ниски цени за превози и транспорт на покъщнина, мебели, багаж, лични вещи, машини, бяла и черна техника, палета и други в София и цялата страна. Предлагаме и помощ от хамали при нужда. Цените се определят от разстоянието. Транспорт > Транспортни услуги > Товарни превози
София 25 лв
Транспортни услуги 25лв за София 0889477121 хамали 30 лв Превози с бус. Бързо и коректно, без почивен ден обслужваме всички клиенти. За района на София 35-45лв. Извънградско 0.40 ст. – 0.55 лв. км.. Бързо и коректно, без почивен ден обслужваме всички клиенти. Помощ от шофьора за окрепване на товара. Най-ниски цени за превози и транспорт на покъщнина, мебели, багаж, лични вещи, машини, бяла и черна техника, палета и други в София и цялата страна. Предлагаме и помощ от хамали при нужда. Цените се определят от разстоянието. Транспорт > Транспортни услуги > Превоз на мебели, битова техника, вещи
София 25 лв
Германия Месокомбинат Набираме работници за Месокомбинат в Германия Мъже до 55 год. физически здрави за работа в цех на поточна линия. Всеки работник извършва определена операция на линията. Препоръчително да може да борави с нож. Работа на смени по 10 часа с възможност за допълнителни 2 часа на смяна. Работна седмица 5 дни с възможност и събота. Работника получава: Немски договор Здравна карта Платени осигуровки Работно облекло Заплащане по немското законодателство - 9. 50 евро на час ( месечно - 1500 - 1800 евро) Договор за 6 месеца стартово. Настаняване: Тристайни апартаменти по 2 до 3 - ма в стая, ползват се обща баня и кухня. Обзаведени с всичко необходимо - печка, хладилник, пералня. Осигурен транспорт от квартирата до Месокомбината. Настаняването е за град Берлин. Тръгване на 17/04/2017 групово с организиран транспорт до вашето настаняване. Всеки кандидат който желае да пътува трябва да си изпрати св на емайл: Работа, Курсове, Бизнес > Предлага работа > Работа в чужбина
Плевен -
Записване - Ферми за Ябълки Круши Англия Обявяват се работни места в Ферми за бране на Ябълки , Круши.Набират работници за ферми в Кент за бране и опаковане на Ябълки и Круши.Кандидатит е да са от 18 до 45 год.Езикови познания не се изискват.Работни ците да са физически здрави.Работен Процес: Работни часове 50 часа на седмица, заплащане на норма час 7,20 gbr - 7,50 ( Седмични заплати 400-500 gbr Зависимост от работника) Работи се в повечето случай в тимове по 6 или 8 човека. Изисква се сръчност и отговорност към работата от работника. Да може да работи в екип.Настаняване : Осигуряват се каравани по 2 -ма в стая ( каравана с три стаи) всяка е снабдена с кухня и баня. Заплащането на караваната става на седмица 37-42 gbr на седмица. Стартиране на основната работа - Юни месец до Октомври.За кандидати които желаят да започнат сезонната работа да изпратят своето св и снимка на посоченият емайл : work.england@abv .bgskype: work.englandзапи сване до 25 април. Работа, Курсове, Бизнес > Предлага работа > Работа в чужбина
Плевен -
Продавам висококачествен нарязан тютюн! Продавам висококачествен нарязан тютюн за цигари нарязан с професионална машина и обработен от професионалисти. Силата на тютюна е по Ваш избор - слаб, среден или силен. Също така предлагаме аромати по ваш избор с ванилия, шоколад, кафе и др. Най - добрият тютюн на пазара в българия!!! Нарязан е на фини лентички, готов за пълнене на цигари. Тютюна е натурално ферментирал и професионално обработен от последен модел машина. Няма лоша миризма и за околните и за вас. Не пари на гърлото! Няма клечки и боклуци! Нарязан на лентички средно 0, 01мм - 0, 03мм. Съдържанието на катрани е сведено до минимум. Приятна миризма с мек и плътен вкус. Агро, Производство > Хранителни продукти, напитки > Тютюн, тютюневи изделия
Стара Загора 35 лв/кг
Продавам уникален по вкус и качество тютюн Продавам уникален по вкус и качество тютюн, фабрично обработен и нарязан на конци. Преминал е през парно-термична обработка, това му предава допълнителен аромат. Не пари на гърлото и не мирише лошо в затворени помещения. Ниско съдържание на катрани. Силата на тютюна се определя от Вас - силен, среден, слаб Работим с куриерска фирма. Получавате доставките на място във всяка точка на българия. Агро, Производство > Хранителни продукти, напитки > Тютюн, тютюневи изделия
Варна 35 лв/кг
Златна Нарязана Виржиния-Професи онално обработена! Продавам изключително добър тютюн за цигари. Обработен е с нова професионална машина. Качеството на тютюна е без коментар. Подбира се както преди обработката, така и след това. Няма никаква неприятна миризма, не пари на гърлото, съдържанието на катрани и вредни вещества са снижени до минимум. Предлагаме допълнително аромати и гилзи по желание на клиента. При поръчки над 5 кг. има и допълнителни отстъпки и подаръци. Доставката се извършва до посочен от Вас адрес! Виржиния Голд- 35лв/кг Виржиния Бленд - 35лв/кг Виржиния Лайт 35/кг Агро, Производство > Хранителни продукти, напитки > Тютюн, тютюневи изделия
Пловдив 35 лв/кг
Тютюн Първо Качество - Златна Виржиния Продавам нарязан на фини лентички тютюн. Напълно и естествено ферментирал без лоша миризма и лютивина. Сортиран по качество, обезпрашен, преработен и почистен добре. Тютюна, който предлагаме, отговаря на всички критерии за направата на една перфектна цигара. При нас ще намерите тютюн, според своите предпочитания - вкус, сила и аромат. Изпращам до всяка точка на страната чрез куриерска фирма! За хора, които не желаят да правят компромис с качеството. Цена 35 лева/кг Агро, Производство > Хранителни продукти, напитки > Тютюн, тютюневи изделия
Русе 35 лв/кг
Естествено ферментирал нарязан тютюн Вирджиния Тютюна е първо качество на пазара. Обработен по съвременни технологии. Обезпрашен и фино нарязан на лентички. Тютюна е с много добър % на влажност и мек вкус. Фабрично обработен и нарязан на конци. Преминал е през парно - термична обработка, това му предава допълнителен аромат. Не пари на гърлото и не мирише лошо в затворени помещения. Опитайте и се уверете в качеството. Силата на тютюна се определя от Вас - силен, среден, слаб Работим с куриерска фирма. Получавате доставките на място във всяка точка на българия. Виржиния Голд - 35лв/кг Виржиния Бленд - 35лв/кг Виржиния Лайт 35/кг Агро, Производство > Хранителни продукти, напитки > Тютюн, тютюневи изделия
Добрич 35 лв/кг
Продавам минийорки на 2 месеца женско Продавам мини йоркширски териерчета на 2 месеца с ваксина и паспорт Животни > Кучета > Йоркширски териер
Раковски 500 лв
Математика по домовете-частни уроци от действаща Изгодни,частни уроци по математика по домовете от действаща,много добра,талантлива учителка.Бърз резултат.Моля,не ми пишете,обадете ми се на тел.0877485395. Работа, Курсове, Бизнес > Курсове, обучение > Кандидатстудентски курсове, частни уроци
София 10 лв
Контейнери под наем за строителни отпадъци Една от основните дейности на компанията е доставката и извозването на контейнери за строителни отпадъци. За тази цел разполагаме със контейнери 4,6,8,10,12 кубика Контейнерите се използват най-вече когато се прави някъде ремонт, тъй като строителния отпадък не може да се изхвърля при битовия. Транспорт > Транспортни услуги > Превоз на строителни отпадъци
София 20 лв
Чистокръвни бебета Мопс с родословие Чистокръвни бебета Мопс от лицензиран развъдник Мопс България. Фирма Мопс България оод е най-големият лицензиран и регистриран развъдник в Европа за чистокръвни бебета Мопс. Задължително всички бебета Мопс от Мопс България имат 1-ва ваксина която се поставя на 42-45 дни! Мопс България предлага чистокръвни клубни бебета Мопс родени в България с родословие и 1- година здравословна гаранция. Разполагаме с голям избор в София на черни и светли бебета Мопс на цена от 500 -600 и 700лв. Животни > Кучета > Мопс
София 500 лв
Контейнери за строителни отпадъци 4 и7 куб.м.София Предоставяме контейнери 3,4,7 куб.м. за строителни,битов и и производствени отпадъци. Цени за контейнери 3 и 4 куб.м. от 80 лв. до 100 лв. в зависимост от района на София. Цени за контейнери 7куб.м. от 120 лв. до 150лв. в зависимост от района на София. В цената са включени доставка, престой извозване и такса смет. Работим без почивен ден. Транспорт > Транспортни услуги > Превоз на строителни отпадъци
София 80 лв
За бъдещи Канго-Инструктор и! Ускорен Курс за Аероб За бъдещи Канго-Инструктор и! Ускорен Курс за Аеробик- Инструктори,Степ ,?Тае-бо. (Международен сертификат). Инструкторите които подготвяме при нас; / Канго-Инструктор и! Ускорен Курс за Аеробик- Инструктори,Степ ,?Тае-бо/ Ще имате възможност да усвоите практически и теоритични знания не само за правилните физически упражнения ,формиране на групи и изготвяне на хореография,но и за правилното хранене и медицина.Възможн о е осигуряване на работа след завършване на курса по-специалноста ! (Диплома и международен сертификат) Работа, Курсове, Бизнес > Курсове, обучение > Професионално обучение
София 450 лв
Продавам чистокръвни акити ину Малките са родени на 27.03.2017 от добри и чистокръвни родители ! За повече информация на посочения телефон . Животни > Кучета > Акита
Пловдив 500 лв
Продавам Кане Корсо 2 мъжки и 2 женски 4месечни кученца имат всички ваксини,обезпара зитени.За връзка 0897822801 Животни > Кучета > Канекорсо
Пловдив 400 лв
Родословни Ягтериери Родословни ягтериери , обезпаразитени са и имат бита втора ваксина . Родителите са активни работещи на прасе и под земя . Малките са на 2 месеца . Животни > Кучета > Ягдтериер
Бургас 300 лв
Малък Шпиц - разплод Клип на https://youtu.be /1tgbvtvecbe Мъжки Померан на две години и половина предлага любовни ласки! Многократно доказан баща.Договаряне! Тел. 0899865695. Град Пазарджик.При интерес ще изпратя клип . Животни > Кучета > Померан (Малък английски шпиц)
Пазарджик 1 лв
Изхвърляне на мебели, стари вехтории от апартамент Изхвърляне на мебели, стари вехтории от апартаменти, къщи, офиси, вили, извозване с всякакви превози и осигурени работници. Транспорт > Транспортни услуги > Превоз на чупливи и деликатни товари
София -
Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп Хамалски услуги и преместване от Хамали Груп, превоз на офис оборудване и жилища, точни, винаги в срок и всичко по график. Транспорт > Транспортни услуги > Превоз на чупливи и деликатни товари
София -
Пренасяне и товаро-разтоварн и услуги Пренасяне и товаро-разтоварн и услуги, транспорт на пиана, мебели, багаж, каси, Премества офиси, апартаменти и складиране на вещи, стоки, продажба на кашони, почистване на тавани, мазета, дворове и извозване на строителни отпадъци. Транспорт > Транспортни услуги > Превоз на чупливи и деликатни товари
София -
Продавам мъжки ризеншнауцер на 30 дни, два броя Бебета са родени на 13.03.2017 Вече са отбити. Пъргави и си търсят стопани, които да ги обичат. Продавам две мъжки кученца. Бяха 10, но другите вече са продадени. За повече информация се обадете Животни > Кучета > Ризеншнауцер
Пловдив 500 лв