Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Контакти

Чехия работници без такси в България

Без такси в България -Чехия-жени,мъже за хотелски персонал,заплата 600 евро /чисти/ тд,осигуровки,хр ана и квартира безплатни от работодателят.Же ни,мъже за фабрики,складове ,заводи,цехове,п ералня,пекарна,ц ех за ламинат и др.позиции,тд,ос игуровки,заплата 650-750 евро.Строители и общи работници,заварч ици со2,аргон и др.работни места,заплата 800-1200 евро,тд,осигуров ки.За всички позиции седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро.Подсигурени квартири.Гаранти рано започване на работа.Информаци я работни дни от 9 до 16 ч.на тел/факс-082/823 446

Фирма: Частно лице
Държава: Чехия