Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Контакти

Търсиш ли работа

Работодатели от няколко държави търсят за свободните си позиции мъже и жени за работа. Италия-за хотели,ресторант и,болногледачи,б ране на плодове и зеленчуци,шофьор и,циркови работници,заводи и фабрики.Работода телите в италия подсигуряват договори,осигуро вки,квартири,пре воз до работно място.Заплащане на всеки 15 дни от 700 евра до 2000 евра на месец.2.Чехия-се лскостопанска работа,строителс тво,шофьори,град инари,озеленител и,химически раб.Общи раб.Дървари секачи и резачи.Работодат еля ви подсигурява.Дого вор,безплатна квартира,седмиче н аванс,работа на норми,бригадно.З аплащане от 600 евра до 1000 евра месечно.3.Герман ия се предлага строителство,фаб рики,заводи,глед ане на стари хора,сладкарски цехове,почистван е на офиси и домовеи др.Работа.Пътува се задължително от софия до всяка една страна която набира работниците,с автобуси,бусове или с личен превоз.Има срокове които трябва да се спазват стриктно.Записва нията става лично от всеки кандидат информация недаваме предварително на никои,моля да бъдем разбрани правилно,търсим работници.Които иска да кандидаства да заповяда в офиса ни да си носи личната карта,шофьорскат а си книжка и всички тапии или официялни дук.Отговарящи на свободната позиция.Набираме мъже и жени без език,няма възрастова граница за кандидата.Които знае езика е с предимство.При кандидастване ви пускаме предварителен тр.Договор на български,правим интервю дирекно на място.Всеки които бъде одобрен замнава до 3 дни.Всички разходи са за сметка на кандидата.Единст вено работодателя от чехия купува билет за автобуса за своите работници.На тел.0886830127 Или скаип.Delfin4e50 0.Можем да разговаряме за условията и начина на заминаване на вас.

Фирма: falko
Държава: germaniq4ehiq,it aliq