Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
Търговско и дружествено право: Сделки с търговски

Търговско и дружествено право: Сделки с търговски

100 лв

Investconsult Group-търговско и дружествено право: Сделки с търговски предприятия; Консултации по търговски сделки и изготвяне на договори; Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане. Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари. Гарантирано качество, без притеснение от отказ. 300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,х онорар/ Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни. И всичко това с едно посещение в офиса ни! Изкупуване и Прехвърляне на фирми ад,еад,оод,еоод, сд със задължения, включително такива по ддс и зкпо, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свър жете се с Нас. Изкупуване и Прехвърляне на фирми еоод оод по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон. Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата. Investconsult Group Централен офис -гр.Пловдив офиси гр.София гр.Варна гр.Бургас Сътрудничим си с кантори, работещи в същите и други правни области в други градове на страната. Телефон за контакти и обслужване на клиенти:08860722 88 Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.  За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.bl ogspot.bg

Фирма: Investconsult Group-
 

Търговско и дружествено право: Сделки с търговски

100 лв