Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
Социални асистентки-Германия

Социални асистентки-Герма ния

Набирам жени до 55години за работа като социални асистентки, грижи за възрастни хора в Германия,в частни и старчески домове с начално ниво на немски език,Осигуряване по немското законодателство. Заплащане от 800 до 2000 евро. един почивен ден на седмица. Храна и квартира осигурени от работодател. Сключване на едногодишен договор,с възможност за удължаване. След провеждане на интервю одобрените кандидатки, трябва да изготвят следните документи: 1.Автобиография - на немски език /ако е на бълг. език за превод на страница се заплаща по 10 евро/ 2.Паспортна снимка - хубава и актуална. 3.Снимка в цял ръст - хубава и актуална. 4.Копие на лична карта – 1. и 2. страна. 5.Копие на международния паспорт – 1. и 2. страница. 6.Копие на шофьорска книжка - 1. и 2. страна. 7.Копие на европейската здравноосигурите лна карта - 1. и 2. страна. 8.Копие на диплома за завършено професинално образование. 9.Препоръка от предишен работодател – ако бъде представена е предимство, в превод на немски език. 10.Копие на трудовата книжка- само в един екз. Да се сложи в отделен джоб. 11.Документ за владеене на немски език – преведен на немски език, ако бъде представен е предимство. 12.Документ за допълнителнителн а професионална квалификация – преведен на немски език, ако бъде представен е предимство. 13.Мотивационно писмо 15.Свидетелство за съдимост 16.Медицинско свидетелство За повече информация тел.-0895 704171-Красимир Бонев

Фирма: Бонев
Държава: Германия
 

Социални асистентки-Герма ния