Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Контакти

Работници за Германия Чехия Словакия Гърция без та

Без такси в България -Германия-мъже до 45 г.майстори гипс картон 10 евро на час,тд,осигуровк и /немски език/ Чехия-жени,мъже за хотелски персонал,заплата 600 евро /чисти/ тд,осигуровки,хр ана и квартира безплатни от работодателят.Же ни,мъже за фабрики,складове ,заводи,цехове,п ералня,пекарна,ц ех за ламинат и др.позиции,тд,ос игуровки,заплата 650-750 евро.Строители и общи работници,заварч ици со2,аргон и др.работни места,заплата 800-1200 евро,тд,осигуров ки.За всички позиции седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро.Подсигурени квартири.Гаранти рано започване на работа. Словакия-жени до 35 г.за работник кухня и строители,заплат а 700-1000 евро,тд,осигуров ки. Гърция-жени за домакинство,хран а и квартира безплатни,заплат а 400-500 евро.Информация работни дни от 9 до 16 ч.на тел/факс-082/823 446

Фирма: Частно лице
Държава: Германия Чехия Словакия Гърция