Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
Продажба на фирми-Купуваме-ад еад оод еоод

Продажба на фирми-Купуваме-а д еад оод еоод

100 лв

Правна Кантора България-Юридиче ски Услуги и Консултации по Правни Въпроси. Продажба на фирми-Купуваме-а д еад оод еоод-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения. Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по обстоятелствата. Какво включва услугата Продажба на фирма-Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.Съпровожда не до Нотариус, без излишно чакане.Изваждане на удостоверение за актуално състояние.И всичко това с едно посещение в офиса ни -300 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,х онорар/. Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката. Номинални услуги Номиналната услуга може да бъде номинален управител, номинален собственик, номинален директор, номинален акционер. Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи, в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна: - Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества. - Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор. - Адвокати, които не могат да бъдат управители на търговски дружества. Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност . Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас. Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица. Вие ще работите чрез пълномощно, в което ще бъдат включени всички правомощия, от които имате нужда. За фирми от всички бизнес сектори и региони на България. Офис гр.Пловдив:4000 ул.”4-ти януари” №28 Контакти на Телефон: 0892918797 Офис гр.София:,Офис гр.Варна:,Офис гр. Димитровград:,Оф ис гр. Хасково:,Офис гр.Бургас:,Офис гр.Стара Загора: http://kpd.ovo.b g

Фирма: Правна Кантора България
 

Продажба на фирми-Купуваме-а д еад оод еоод

100 лв
Телефон: 0892-918-797 Всички обяви с този телефон (16)
Email: pravnaka********@abv.bg Всички обяви с този email (5)
Град:София
Адрес:
България
Сподели в:Facebook_icon_niceTwitter_icon_nice
Публикуване на обявата: 27.08.2015 10:33
Уникални посещения: 417