Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Контакти

Предлага работа

Rsrecruitments/c onsultancy bv, набира персонал за работа в Белгия,Холандия и Германия - специалисти,стро ителни работници,техниц и,работници в производството.. .Долупосочените професии са един пример за работата,която Ви предлагаме: ел.техници;елект ромонтьори;струг ари,фрезисти,зав арчици;шлосери,т енекеджии;авто-б ояджии;монтьори на товарни автомобили;автом онтьори;монтажис ти;помощен персонал;работни ци в производството;р есторантьорство и хотелиерство;дър воделци;покривни конструкции;маза чи;лепене на плочки;водопрово дчици;бояджии;бе тонобъркачи;зида ри;железари;пътн и настилки;други.. . Осигурено жилище и добро заплащане! Желаещите трябва да владеят разговорно немски или английски език и приложено да изпратят автобиография. /Поради големия интерес не можем да отговаряме на всички телефонни обаждания,затова очакваме Вашите кандидатури на e-mail или skype/ Възможно най-скоро ще получите нашия отговор! С уважение: Ruud Smit

Фирма: ETBS(Europees Techniek&Bouw Services)
Държава: Германия Холандия Белгия