Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Контакти

Правно обслужване

Абонаментно правно обслужване, регистрации и промени за търговски дружества и еднолични търговци, посредничество и изготвяне на документи за сделки с недвижими имоти и мпс/покупко-прод ажба,дарение,зам яна,делба и др./, изготвяне на договори, пълномощни, декларации, нотариални покани и др.

Фирма: veritas_mk@abv.b g