Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Карта | Контакти
Правни услуги

Правни услуги

Консултации и изготвяне на искови молби, жалби, възражения, писмени отговори на искови молби, насрещни искови молби, правна помощ по време на съдебни заседания, правни консултации по гражданско-правн и въпроси, изготвяне на пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус, изготвяне на договори. Право на собственост, консултации относно промяна статута на земеделски земи, покупко-продажба и наемане на собственост, право на строеж, нотариални актове, наемни отношения, договори за доброволна делба, управление на етажна собственост. Сделки с търговски предприятия, юридически консултации по търговски сделки, обезпечения и гаранции по търговски договори, вписване на ипотеки и особени залози, регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, продажба на дялове и акции, ликвидация на фирми, несъстоятелност, правни анализи и споразумения. Разводи, съдебно предстaвителство при разводи, издръжки, осиновяване, наследствени спорове, завещания. Определяне на наследствения дял от наследодателя, документи за приемане и отказ от наследство, завещания, делба на наследствено имущество. Регистрация на фирми, пререгистрация на фирми, вписване на финансов отчет, промяна на управител, промяна на седалище, промяна на съдружници, прехвърляне на фирма, вписване на прокурист. За контакти: 0887 374285 адв. Десислава Минчева

Фирма: АДВОКАТСКА КАНТОРА "МИНЧЕВА"
 

Правни услуги

Телефон: 0887-374-285 Всички обяви с този телефон (5)
Телефон: 052616615 Всички обяви с този телефон (3)
Email: dmin****@abv.bg Всички обяви с този email (5)
Град:Варна
Адрес:
ул. "Поп Харитон" № 4
Сподели в:Facebook_icon_niceTwitter_icon_nice
Публикуване на обявата: 21.11.2012 15:45
Уникални посещения: 120