Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
Покупко-продажба на Фирми

Покупко-продажба на Фирми

100 лв

Покупко-продажба на Фирми,акции,друж ествени дялове и търговски предприятия;Пред оставяне на правни консултации по търговски сделки; Изкупуване и Прехвърляне на фирми ад,еад,оод,еоод, сд със задължения, включително такива по ддс и зкпо, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти.Свър жете се с Нас. Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна на обстоятелствата. Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане. Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари. Гарантирано качество, без притеснение от отказ. 300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,х онорар/ Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни. И всичко това с едно посещение в офиса ни! Изкупуване и Прехвърляне на фирми еоод оод по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон. Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката. Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България. Investconsult Group ltd. Телефон за контакти:0886072 288 За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни Полезно.Бг-http: //topbg1.blogspo t.bg

Фирма: Investconsult Group ltd.
 

Покупко-продажба на Фирми

100 лв