Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Контакти

Набираме работници-семеис тва,жени и мъже

Набираме работници без комисиони или такси за чехия.всеки от вас може да кандидаства за 3 позиции във всяко наше предложение.имам е работа за цехове,заводи,фа брики,складове,п арници и селско стопанска работа.възрастов а граница за кандидатите няма,които знае чешки език е с предимство,за другите кандидати сме подсигурили преводач или разговаря на руски език. нашите предложения могат да работят всички които смятат че ще се справят с условията ни и с нормите ни.работи се на 12 часов работен ден,заплаща се по 85 крони на час,подсигурявам е ви работно облекло,купони за храна,медицинско облужване,превоз от работното ви място до хотела където живее те,карта за градския транспорт,както и други бонуси.търсим хора които желаят при нас да се развиват и усвършенстват в познанията си и релизацията си.работим по всички европески стандарти и закони.в нашите предприятия се работи качествено и произвеждаме най ралични артикули за бита.имаме цехове за сглобяане на детски играчки,комплект уване на хранителни стоки,сглобяване на телевизори,печки ,хладилници.еабо ти се бригаднона норми,имаме парници за цветя,оранжерии за плодове и зеленчуци.сглобя ване на авточасти за коли,в селскостопанскат а работа работим на европеиски програми,озеленя ване на градски насаждения.много внимателно подбираме кадрите си затова сме едни от първите в чешката република,нашите кадри им подсигуряваме надеждни условия за живот с всички екстри,безичен интернет,по двама в стая+баня и тоалет.искаме да подобрим още условията за да можем да сме единствените,за което се радваме на всяко предложение или предизвикателств о.вярваме че всеки кандидат може при нас да се чуства добре.подсигуряв аме,договори които се сключват на място,нашите работници ползват годишен отпуск изплащаме обещетения за майчинство и травми.работи се 6 дневна седмица почивен ден е неделя.когато приемаме кандидатите при нас те държат изпит по определените позии в началото.всеки е добре дошъл когато знае нашите условия предварително,за платата се изплаща всеки следващ месец на 15 число,на работниците се дават спициялни джеп-карти на които сами си поставят работното време в месеца.всеки трябва да има в себе си следните дук.за кандидастване: лична карта,дук.за завършено образувание,допъ лнителни сертификати за др.професии,ако сте пенсионери с право на работа моля носете си дук.всеки човек които бъде съкратен от фирмата получава обещетение.

Фирма: фирма-дапек
Държава: чехия