Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
Квалификационни курсове Дистанционно Обучение

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение

350 лв

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите: • „Електротехник”, специалност „електрически инсталации“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена – 400.00 лева • „Строителен техник”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «технически ръководител». Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00 лева • „Строител”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева • „Строител-монтаж ник”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева • „Монтажник на вик мрежи”, специалности: Вътрешни вик мрежи, Външни вик мрежи. Цена – 350,00 лева • „Хотелиер”, специалност „организация на хотелиерството“ - Цена – 650,00 лева • „Администратор в хотелиерството”, специалност „организация на обслужването в хотелиерството“ - Цена – 650,00 лева • „Камериер”, специалност „хотелиерството“ - Цена – 300,00 лева • „Ресторантьор”, специалност “производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” - Цена – 650,00 лева • „Готвач”, специалност „производство на кулинарни изделия и напитки” - Цена – 350,00 лева • „Сервитьор-барма н”, специалност „обслужване на заведения в обществено хранене” -Цена – 350,00 лева • „Фризьор”, специалност “фризьорство” - Цена – 550,00 лева • „Козметик”, специалност „козметика” - Цена – 550,00 лева Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда. Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност. След приключване на обучението си получавате Държавно удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на мон с международна валидност или свидетелство за професионална квалификация по образец 3-54 на мон. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация - https://europass .cedefop.europa. eu/bg/documents/ european-skills- passport/certifi cate-supplement Център за професионално обучение към Сдружение “партньори – кс” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителностт а на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160 http://cpopartne rs.bg/

Фирма: ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение

350 лв
Телефон: 0877-380-031 Всички обяви с този телефон (9)
Телефон: 0877-380-013 Всички обяви с този телефон (9)
Email: partn*****@abv.bg Всички обяви с този email (9)
Skype: cpopartners Skype
WWW:cpopartners.bg/
Поддомейн:cpopartners.555.bg
Град:София
Адрес:
ж.к. Иван Вазов, бл.5. ул. Балша 15
Сподели в:Facebook_icon_niceTwitter_icon_nice
Публикуване на обявата: 28.01.2017 04:21
Уникални посещения: 149