Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
Курс по трз

Курс по трз

490 лв

Обучението по трз е подходящо както за начинаещи, така и за курсисти с опит в счетоводната или икономическа сфера. По време на занятията ще имате възможност да усвоите специфични знания и умения, свързани с нормативната уредба, касаеща човешките ресурси във фирмата, включително назначаване и освобождаване на служители, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати, оформяне на платежни, служебни бележки и заповеди, трудови книжки и др. Ще се запознаете с основните принципи и модели при социалното, здравно и допълнително пенсионно осигуряване. Курсът е с изключително практична насоченост. Ще решавате казуси, ще изготвяте и оформяте специфични документи. След успешно полагане на изпит, всеки курсист ще получи официално Удостоверение за професионална квалификация, издаден от Министерството на образованието и науката. Документът е приложим за всички страни-членки на Европейския съюз.

Фирма: Учебен Център Нет Ит
 

Курс по трз

490 лв