Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
Експертна оценка за пазарна стойност на автомобили

Експертна оценка за пазарна стойност на автомобили

100 лв

Масив системс е независим лицензиран оценител на автомобили и предлага изготвяне на експертни оценки за: • Определяне на действителна пазарна стойност на всички видове превозни средства и специализирани машини. • Удостоверяване на технически показатели на мпс. • Установяване на тотална щета и бракуване на мпс. • Установяване действителен разход на гориво. • Оценка на фирмени активи. • Удостоверения за застрахователна стойност. Вие може да се възползвате от услугите ни в следните случаи: • При продажба на лично или служебно мпс и при приспаднат данъчен кредит. • При покупка на лично или служебно пс и прехвърляне на собственост. • Собственост може да бъде придобита след изтичане на договор за лизинг, придобиване на наследствено движимо имущество, при делба или замяна. • При прехвърляне на собственост на мпс между свързани лица. • За удостоверяване на технически показатели. • При необходимост от доказване на обстоятелства за спестяване на данък при придобиване на ново мпс. • При неуредени застрахователни спорове и регресни искове. • При бракуване на мпс. • При продажба на пс на търг. Massive systems Тел: 0884/177430 e-mail: agmsag@gmail.com

Фирма: Масив системс
 

Експертна оценка за пазарна стойност на автомобили

100 лв