Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Контакти

Дипломна работа по счетоводство и контрол

50 лв

Дипломна работа на тема: "Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет" Дипломната работа е 80 стр. Цена: 50 лв. За контакт: peter_kostadinov @abv.bg Съдържание Увод ...4 Глава i Годишно счетоводно приключване ...5 1. Същност и организация на годишното счетоводно приключване ...5 2. Предварителна подготовка на годишното счетоводно приключване ...12 3. Етапи на годишното счето водно приключване ...15 Глава ii Годишен финансов отчет ...18 1. Същност ...18 2. Изготвяне на Счетоводен Баланс ...28 3. Изготвяне на Отчет за приходите и разходите ...34 4. Съставяне на Отчета за паричните потоци...40 5. Изготвяне на Отчета за собствения капитал...49 6. Приложения към годишния финансов отчет...51 7. Съпоставителна характеристика между мсс 1 и сс 1...53 Глава iii Практическо разглеждане на финансовите отчети ...64 1. „Предела-кооп” еоод, гр. Разлог - характеристика и предмет на дейност на предприятието. Оповестяване на счетоводната политика ...64 2. Изготвяне на счетоводен баланс на „Предела-кооп”ео од, гр. Разлог ...70 3. Изготвяне на отчета за приходите и разходите на „Предела-кооп” еоод, гр.Разлог ...72 4. Изготвяне на отчета за паричния поток на „Предела-кооп”ео од, гр.Разлог ...74 5. Изготвяне на отчета за собствения капитал на „Предела-кооп” еоод, гр.Разлог ...76 Заключение ...78 Приложения

Телефон: 0000000000 Всички обяви с този телефон (1072)
Email: peter_ko********@abv.bg Всички обяви с този email (1)
Област:Благоевград и област
Град:Разлог
Сподели в:Facebook_icon_niceTwitter_icon_nice
Публикуване на обявата: 27.10.2012 18:21
Уникални посещения: 156