Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
Детективска агенция Леон

Детективска агенция Леон

Детективска агенция Леон Ви предлага професионална намеса относно-проучван е,разследване,на блюдение и всичко в сферата на личната и фирмена сигурност.Агенци ята успешно ще установи дали притесненията Ви по даден казус са основателни или не.Може да ни потърсите за решаване на случаи- 1/ Личен план,като-съмнен ие в изневяра,установ яване на причини за семейна криза,проблеми с малолетни и непълнолетни свързани с употреба на алкохол или забранени вещества,изчезна ли лица и др..2/Бизнес-жел аете задълбочена информация за фирма, с която възнамерявате да работите,проучва не на кандидати за ваши служители,издирв ане на длъжници,подсигу ряване на имотни сделки и др..Детективска агенция Леон Ви гарантира ефективност и дискретност.www. leondetective.co m

 

Детективска агенция Леон