Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
Бизнес консулт-Сделки с търговски предприятия;

Бизнес консулт-Сделки с търговски предприятия;

100 лв

Бизнес консулт-Сделки с търговски предприятия; Купуваме-ад еад оод еоод-Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас! Продажба на Фирма еоод оод. Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. (2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция. Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката. Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България. С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797 http://pravnakan torabg.blogspot. com 

Фирма: БИЗНЕС КОНСУЛТ
 

Бизнес консулт-Сделки с търговски предприятия;

100 лв
Телефон: 0892-918-797 Всички обяви с този телефон (16)
Email: busines*******@abv.bg Всички обяви с този email (1)
Град:София
Адрес:
България
Сподели в:Facebook_icon_niceTwitter_icon_nice
Публикуване на обявата: 14.08.2015 10:01
Уникални посещения: 116