Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Карта | Контакти
Абонаментно обслужване на фирми

Абонаментно обслужване на фирми

Правни услуги, които може да бъдат договорени при абонаментно обслужване на фирми • устни и писменни консултации; • изготвяне на всички видове договори, спогодби, споразумения, цесии, новиране на задължения; записи на заповед, менителница, нотариални актове и др. ; Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози; • извънсъдебно уреждане на спорове между търговци; • изготвяне на нотариални актове ; • изготвяне на необходимите документи за вписване на промени в правния статус на търговеца – промяна на име, на седалище и адрес на управление, промяна в правноорганизаци онната им форма; промяна в членския състав; прекратяване и заличаване от търговския регистър ; обявяване на гфо и др. • подготовка на договори за управление и контрол. Подготовка и организиране на общо събрание на съдружниците в дружествата. • изготвяне на жалби, молби, заявления и др. документи, необходими във връзка с осъществяване дейността на дружеството и защитаване интересите му пред общински и държавни институции, частни лица, търговски дружества; • процесуално представителство по граждански, административни и изпълнителни дела до 50 000 лв. материален интерес, над тази сума възнаграждението на адвоката се определя по Наредба № 9 за минималното адвокатско възнаграждение, като ползвате отстъпка 30 % от определената цена;

Фирма: Адвокатска кантора Стойчевска & Партньори
 

Абонаментно обслужване на фирми

Телефон: 024814349 Всички обяви с този телефон (7)
Телефон: 0888-011-848 Всички обяви с този телефон (7)
Email: off***@advokat-bul.eu Всички обяви с този email (7)
Град:София
Адрес:
гр.София, бул.Васил Левски 150, ет.5, офис 7
Сподели в:Facebook_icon_niceTwitter_icon_nice
Публикуване на обявата: 07.01.2014 11:53
Уникални посещения: 116