Обяви - 555.bg
Търсене
Изберете област: 
 лв    €
Цяла България
Купувам български , руски и чужди монети
София Купува
Колекция от монети 1881-1990 г.
Котел 2,450 лв
Купувам монети,златни,ср ебърни и медно-никелови
София Купува
Купувам български , руски и чужди монети
София Купува
Купувам български , руски и чужди монети
София Купува
Купувам стари монети и банкноти,ордени, медали и др
София Купува
Купувам български монети от 1880- 2015 и банкноти
София Купува
Купувам стари Германски Марки и Евромонети
София Купува
Купувам сребърни монети; сребърни бижута
София Купува
10 стотинки 1881
Плевен 20 лв
Продавам 10 броя монети от 5 лева
София 45 лв
Продавам 80 броя монети от 1 и 2 лева мед-никел
София 280 лв
Изкупувам немски дойче марки на монети и на банкно
София Купува
Изкупувам стари емисий банкноти от 1880 до 1997 г
София Купува
Стари банкноти
Плевен 0 лв
Купувам скъсани, изцапани, мухлясали, обгорени, до
София Купува
Продавам монета със сертификат.
София 500 лв
Изкупувам долари - повредени, нацапани, скъсани, о
София Купува
Изкупувам повредени, нацапани, скъсани, обгорени б
София Купува
Монета usmc semper fidelis
София 80 лв
Prodavam prari stari
Троян 1.20 лв
Продавам сребърна Мексикан. монета с номинал100$
София 50 лв
Купувам стари Български банкноти от 1885 до 1965 г
София Купува
Купувам обгорени,частичн о изгоряли,мухляса ли,скъ
София Купува
Купувам на монети евро,долари,герм ански марки, не
София Купува
Купувам германски марки на монети и банкноти,както
София Купува
Купувам скъсани,повреден и нацапани банкноти евро,
София Купува
Антиквар изкупува монети,накити,ча совници антиква
София Купува
Купувам старата емисия български банкноти с номина
София Купува
Изкупувам всякакви антични монети сребърни,златни,
София Купува